Tjenesteshop

En enkel bookingløsning gir økt brukerstyring for brukere av kommunale tjenester.

Larvik

Omsorgsbolig for mennesker med funksjonsnedsettelse

Sandefjord

Hjemmeavalstning for barn med funksjonsnedsettelse

Sandnes

Avlastningssenter for barn & unge

Porsgrunn

Ambulerende tjenester

Rusomsorg

Psykisk helsetjeneste

Bydel Nordstrand

Omsorgsbolig for unge med funksjonsnedsettelse